Automatyzacja procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Automatyzacja procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Żyjemy w dobie rewolucji 4.0, z którą nierozerwalnie powiązana jest właśnie automatyzacja procesów produkcyjnych. Dziś chcielibyśmy nieco odczarować ten termin – dowiesz się czego konkretnie dotyczy, i przy użyciu jakich instrumentów jest wdrażana w zakładzie produkcyjnym. Czy automatyzacja procesów produkcji będzie miała wpływ na ceny końcowe wytwarzanych produktów? Jakie zadania ma ludzka załoga nowoczesnych zakładów przemysłowych? Sprawdźmy!

Automatyzacja procesów produkcji

Niezależnie od branży, zadaniem każdej fabryki czy zakładu jest wytworzenie produktu. Oznacza to więc, że wydajność takiego obiektu jest uzależniona od prędkości realizacji procesu produkcyjnego. W największym uproszczeniu – im szybciej pracuje dana fabryka, tym więcej produktów jest w stanie wytworzyć w tym samym czasie. Dlatego proces produkcyjny musi być stale optymalizowany – podobnie jak zresztą powiązany z nim inny proces, czyli transport wewnątrzzakładowy. Sprawny transport jest kluczowy dla sprawnej produkcji – towary, produkty i półprodukty muszą zostać szybko i sprawnie dostarczone na linię produkcyjną i odprowadzone z niej po realizacji zadań produkcyjnych. Dlatego automatyzacja procesów produkcji rozpoczyna się właśnie już na etapie transportu wewnętrznego. Często do tego zadania wykorzystywane są maszyny takie jak podajniki rolkowe biegnące bezpośrednio od terminala, przez całą linię produkcyjną. Proste zadania mogą być wykonywane na tej linii również ręką maszyn – na przykład pakowanie produktów, składanie kartonów czy płukanie elementów. Wdrożenie takich rozwiązań znacząco poprawia tempo pracy, oraz ogranicza odsetek tak zwanego błędu produkcyjnego do minimum.

Kto odpowiada za wdrożenie rozwiązań automatyzujących?

Za zautomatyzowanie zakładu odpowiada oczywiście jego właściciel, a wsparcia w tym zakresie może mu udzielić firma zajmująca się wdrażaniem takich rozwiązań. W pierwszej kolejności przeprowadzony zostaje audyt, w trakcie którego fachowiec ocenia, na których płaszczyznach można zautomatyzować produkcję w danym zakładzie. W wyniku analizy takiego audytu właściciel zakładu otrzymuje propozycje rozwiązań technologicznych, które usprawnią przebiegu procesu produkcyjnego. Końcowa decyzja o wdrożeniu (bądź nie) danych rozwiązań należy oczywiście do pracodawcy – możliwości płynące z ich wdrożenia są zazwyczaj tak wysokie, że decyzja najczęściej jest pozytywna.

Czynnik ludzki w fabrykach 4.0

Czynnik ludzki w nowoczesnych fabrykach zostaje ograniczony do minimum. Jeżeli chodzi o przebieg prostych, opisanych powyżej procesów produkcyjnych to podstawowym zadaniem człowieka w ramach ich realizacji jest kontrola maszyn. Ok, znaczy to że załogi fabryk zostaną znacząco uszczuplone. Z drugiej jednak strony, oznacza to także niespotykaną wcześniej optymalizację kosztów produkcyjnych w takiej fabryce. Maszyny nie pobierają wypłaty – jedyne czego potrzebują to dostawę energii elektrycznej oraz środki emulgacyjne chroniące ich komponenty przed uszkodzeniem. Wspomniana optymalizacja kosztów będzie miała pozytywny wpływ na cenę końcową produktu – wytworzone dobra będą po prostu tańsze, ze względu na niższy koszt poniesiony przez producenta w trakcie ich produkcji.