Bezpieczeństwo w przemyśle - więcej niż zasady BHP

Bezpieczeństwo w przemyśle - więcej niż zasady BHP

Praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu systematycznie rozwijają i uzupełniają procedury oraz procesy odpowiedzialne za lub mające zwiększyć bezpieczeństwo. Zarówno samej pracy, jak i urządzeń czy produktu końcowego. Przyczyną takiego stanu rzeczy są nie tylko odgórne wymagania, ale także konieczność zarządzania ryzykiem.

Certyfikacja, ocena ryzyka, szkolenia i pomiary dobiegu

Na rynku usług dedykowanych przedsiębiorstwom przemysłowym działają liczne przedsiębiorstwa specjalizujące się w kwestiach bezpieczeństwa. Organizują one m.in. dostosowane do potrzeb danego zakładu szkolenia, realizują fachową ocenę ryzyka procesów i pomiary dobiegu. Jednym z obejmowanych przez nie aspektów jest jednak także bezpieczeństwo maszyn. Wiążą się z nim nie tylko wspomniane już ocena ryzyka czy pomiary, ale także certyfikacja czy dostosowanie urządzeń oraz profesjonalne doradztwo. Usługi takie są już nieodłączną częścią przemysłu. Nie tylko ze względu na formalne wymogi. W warunkach ciągle postępującej automatyzacji i błyskawicznego rozwoju technologii pozwalają one przedsiębiorstwom na minimalizowanie ryzyka.

Specjalistyczne usługi serwisowe

Rozwój technologii i automatyzacja pociągają za sobą nie tylko wielkie inwestycje, ale także nowe wyzwania. Jednym z nich jest zadbanie o stan techniczny oraz niezawodność często niezwykle złożonych, a często także całkowicie unikalnych urządzeń i maszyn. W przypadku rozwiązań niekonwencjonalnych i innowacyjnych jedyną opcją jest najczęściej korzystanie z usług ich producentów lub własny, wyspecjalizowany personel. W przypadku maszyn bardziej popularnych nic nie stoi jednak na przeszkodzie zaangażowaniu podmiotów zewnętrznych. Przykładowo, serwis czy naprawa suwnic lub dźwignic, nawet tych niestandardowych, mogą być przeprowadzane przez profesjonalne przedsiębiorstwo.

Wdrożenia systemów zarządzania i doradztwo

Systemy zarządzania, takie jak system zarządzania środowiskowego, znany szerzej jako norma ISO 14001, stają się dzisiaj dla wielu przedsiębiorstw działających w przemyśle koniecznością. Warunkują to m.in. zwiększająca się świadomość proekologiczna i liczne korzyści płynące z ich stosowania. Jedną z nich może być minimalizacja ryzyka poprzez wdrożenie właściwych, zgodnych z międzynarodowymi normami, procedur. Uzyskanie certyfikatu danej normy nie jest jednak proste, choćby ze względu na konieczność spełnienia licznych i zawiłych wymagań prawnych. Tutaj z pomocą przychodzą wyspecjalizowane przedsiębiorstwa consultingowe. Pomagają one firmom maksymalnie szybko i efektywnie wdrażać właściwe rozwiązania, przeprowadzają audyty i oferują kompleksowe doradztwo w kwestiach bezpieczeństwa.

Przedstawione tutaj rozwiązania to tylko drobny ułamek wszystkich usług wspierających przemysł pod kątem bezpieczeństwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z innymi wpisami. Znajdziesz w nich nie tylko więcej informacji o samych usługach, ale także mnóstwo innych ciekawostek ze świata przemysłu i techniki.