Nietypowe usługi - bezpieczeństwo w przemyśle

Nietypowe usługi - bezpieczeństwo w przemyśle

Absolutna większość gałęzi przemysłu jest powiązana w jakiś sposób z ciężkim sprzętem, szkodliwymi substancjami i wieloma innymi potencjalnie niebezpiecznymi procesami. Nad zapewnieniem bezpieczeństwa czuwają tu jednak nie tylko wewnętrzne procedury i przepisy BHP. Często są z nimi powiązane także specjalistyczne usługi.

Ocena ryzyka i certyfikacja maszyn

Wszystkie urządzenia używane w procesach przemysłowych i produkcyjnych muszą spełniać odpowiednie normy i standardy bezpieczeństwa. Ze względu na częste stosowanie indywidualnych rozwiązań, wymagają one odpowiedniej certyfikacji. By mogły być używane, muszą też zostać poddane dostosowaniu do standardów. Wszystkimi tymi zadaniami zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, których działalnością jest szeroko pojęte bezpieczeństwo maszyn. Jednostki takie oferują często nie tylko dostosowanie i certyfikację, ale także pomiary dobiegu oraz ocenę ryzyka stanowisk pracy, maszyn lub procesów technologicznych. Organizują one również szkolenia z zakresu procedur bezpieczeństwa.

Serwis wagi ciężkiej

Dla zachowania bezpieczeństwa, wszelkiego rodzaju dźwignice i podnośniki przemysłowe wymagają okresowego serwisowania. Ze względu na gabaryty i problematyczność obsługi serwisowej, urządzenia te nie są jednak zazwyczaj naprawiane przez pracowników, a właśnie przez przedsiębiorstwa zewnętrzne. Tak jest znacznie taniej i efektywniej. Profesjonalny serwis w tej branży to nie tylko konserwacja i naprawa suwnic, ale także pełna obsługa serwisowa urządzeń takich jak żurawie, wciągarki i wciągniki. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w montażu i obsłudze technicznej takich maszyn oferują też często czyszczenie i malowanie konstrukcji. Dostarczają również części zamienne i przeprowadzają modernizacje mechanizmów (np. zmiany napędów).

Doradztwo w zakresie magazynowania

Większość przemysłu wymaga jakiegoś rodzaju magazynowania. To musi być z kolei odpowiednio zaplanowane, szczególnie wtedy, gdy w procesach używane są materiały niebezpieczne. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i zgodności ze wszelkimi normami jest jednak nie lada wyzwaniem. Z tego powodu powstają wyspecjalizowane usługi consultingowe. Tak, istnieją eksperci, których specjalnością jest magazynowanie materiałów niebezpiecznych. Świadczą usługi kompleksowego doradztwa w zakresie planowania gospodarki magazynowej i wewnętrznych procedur bezpieczeństwa. Zajmują się też przeprowadzaniem szczegółowych audytów i tym samym, pomagają w wykrywaniu potencjalnego ryzyka.

Usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w przemyśle są czymś, o czym większość z nas nie myśli na co dzień. Są one jednak niezwykle istotne, usprawniają pracę i pomagają zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom. To właśnie stojącym za nimi specjalistom wiele osób zawdzięcza bezpieczeństwo w codziennej pracy.